Po wielu miesiącach przygotowań i ćwiczeń na pustyni i w górach, 2 Korpus wylądował na ziemi włoskiej, by zmierzyć się w polu z wrogiem. Tym razem walki miały toczyć się z dala od domów rodzinnych, na obcej ziemi. Na drodze swego zwycięskiego marszu do Polski 2 Korpus toczył krwawe bitwy i brał odwet za wrzesięń i za terror Niemców w naszej ojczyźnie. Żolnierze 2 Korpusu traktowali swoje zadania bojowe bardzo poważnie. Bo jakże można zachować się inaczej, kiedy każde, nawet najmniejsze uchybienie mogło spowodować śmierć lub kalectwo najbliższych towarzyszy broni - przyjaciół, z którymi przeżyło się wiele trudnych, a czasami wręcz tragicznych momentów. Wielu miało za sobą wspólne przejście sowieckich łagrów, inni walki na Pustyni Zachodniej, a wszyscy przeżywali rozłąke z Krajem, toczącym walkę z najeźdźcami.

Czas zaciera w pamięci ponoszone trudy wojenne i chwile rozterki, a na kanwie wspomnień pojawiają się i towarzyszą w dalszym życiu sytuacje zabawne, kiedy młodość - nie pomna toczącej się wojny - dostrzegała i humor sytuacyjny, i dobry żart, o które nietrudno było w szeregach żołnierskich.

Do tych, którzy mieli wyostrzoną spostrzegawczość i potrafili dopatrzyć się w każdej sytuacji wesołej pointy, należał Mieczysław Kuczyński, żołnierz pułku artylerii przeciwlotniczej. Jego rysunki z tamtych czasów, tchnące optymizmem i radością życia, są przy tym zgodne z prawdą historyczną, a karykatury nie noszą znamion złośliwości.

Wznowienie albumu Mieczysława Kuczyńskiego po upływie 50 lat od największej próby ogniowej, jaką przeszedł 2 Korpus pod Monte Cassino, przypomni weteranom lata ich młodości, przybliży postaci kolegów i dowódców.

Nieznane w Kraju i fałszowane przez komunistów dzieje "zbrojnego ramienia suwerennej Polski", jak nazywał gen. Władysław Anders żolnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pozwolą czytelnikowi w Polsce zapoznać się w wysiłkiem żolnierza 2 Korpusu, przedstawionym rysunkiem i humorem przez wybitnego artystę i uczestnika tamtych działań.

Wraz z przekazywanymi tradycjami przez oddziały Polskich Sił Zbrojnych walczących na zachodzie Wojsku Polskiemu w Kraju, niech i ten album będzie świadectwem wierności hasłom wypisanym na sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna.

Ryszard Kaczorowski


Back